کد خبر: ۳۲۱۲۲
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۲۰:۴۵:۰۱

چندین معمای زیرکانه برای تیزهوش ها

بعضی چیزها در زندگی هست که هرگز برای انجام شان پیر نمی شویم و حل معما یکی از آن ها است. علم ثابت کرده این ورزش ذهنی نه تنها مفرح و لذت بخش است، بلکه سلامتی شناختی را نیز ارتقا می دهد.

به گزارش محیانیوز،جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

در تصویر زیر چند شیر وجود دارد؟

معمای شماره ۲

میان این دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

معمای شماره ۳

با توجه به سه معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۴

به این ۳ چوب کبریت طوری ۲ کبریت دیگر اضافه کنید که تبدیل به عدد ۸ شود.

معمای شماره ۵

زارفه ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۶

اول بگویید عدد های جدول سمت چگونه مساوی ۸ شده اند و بعد از پیدا کردن رابطه ی میان آن ها، بر همان اساس تعیین کنید عددهای جدول سمت راست مساوی چه عددی می شوند.

معمای شماره ۷

حروف انگلیسی پنهان شده در این تصویر را می توانید تشخیص دهید؟

معمای شماره ۸

عددی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۹

اختلافات میان این دو تصویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۰

با توجه به سه معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۱

با توجه به سه معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۲

۴ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که ۳ مربع به دست آید.

معمای شماره ۱۳

ستاره ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۴

اعداد ۱ تا ۹ را طوری در دایره ها بچینید که مجموع اعداد هر ضلع مساوی با ۱۷ شود. از هر عدد تنها یک بار می توانید استفاده کنید و امکان تکرار آن وجود ندارد.

معمای شماره ۱۵

ابتدا رابطه ی میان این اعداد را پیدا کنید و سپس بر اساس آن تعیین کنید چه عددی باید به جای علامت سؤال قرار گیرد.

معمای شماره ۱۶

کدام طاووس با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۱۷

در تصویر زیر چند عدد می بینید؟

معمای شماره ۱۸

حرف متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۹

با توجه به سه معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۰

علائم ریاضی را طوری به جای علامت های سؤال قرار دهید که دو طرف معادله برابر شود.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

۱۵ شیر.

جواب معمای شماره ۲

۴ اختلاف.

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

با اضافه کردن ۲ چوب کبریت می توان آن را به شکل عدد ۸ رومی درآورد.

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

در جدول سمت چپ، ۶ تقسیم بر ۳ مساوی ۲، ضربدر ۴ مساوی ۸ می شود.

بر اساس همین الگو، در جدول سمت راست، ۹ تقسیم بر ۳ مساوی ۳، ضربدر ۴ مساوی ۱۲ می شود.

بنابراین پاسخ عدد ۱۲ است.

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

۳ اختلاف.

جواب معمای شماره ۱۰

جواب هر معادله به معادله ی بعدی اضافه شده است.

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

اعداد داخل شکل، حاصل ضرب اعداد رو به روی هم در بیرون شکل هستند.

بنابراین پاسخ عدد ۶۴ است.

جواب معمای شماره ۱۶

جواب معمای شماره ۱۷

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

جواب معمای شماره ۲۰

این معما به دو شکل قابل حل است:

دیدگاه

پیشنهاد سردبیر

آخرین اخبار

پربازدیدترین ها

خواندنی